W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

Załączniki

  • DARZ_BÓR_g3nKPT8.pdf
  • darz_bór_2cPNPTj.docx
  • MYŚLIWIEC_JkynH48.pdf
  • PRZEPIÓRKA_9i4bNDp.pdf
  • Przepiórka_XHM6iOn.docx
  • WIARUS_POaWaln.pdf
  • Wiarus_f4twMrU.docx
  • p._przwodnie_9DuReWk.pdf