W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

Załączniki

  • DARZ_BÓR_qXb1NUW.pdf
  • darz_bór_zZu7TEd.docx
  • MYŚLIWIEC_Qyoo2k8.pdf
  • PRZEPIÓRKA_cBi3lWr.pdf
  • Przepiórka_jLIcbdF.docx
  • WIARUS_BQjPgY2.pdf
  • Wiarus_ei7Qzwo.docx
  • p._przwodnie_lPWG5pc.pdf