W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

Załączniki

  • DARZ_BÓR_Pu6dmHr.pdf
  • darz_bór_DDHPtWC.docx
  • MYŚLIWIEC_CWqtAP2.pdf
  • PRZEPIÓRKA_OjbpLbI.pdf
  • Przepiórka_28XIxHq.docx
  • WIARUS_KIV2fOL.pdf
  • Wiarus_vDfKF7I.docx
  • p._przwodnie_mPruitA.pdf