W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

Załączniki

  • DARZ_BÓR_5UgIK2T.pdf
  • darz_bór_82Ymd4v.docx
  • MYŚLIWIEC_NHUytws.pdf
  • PRZEPIÓRKA_Lw6H8n3.pdf
  • Przepiórka_3OSKV2p.docx
  • WIARUS_EbwaEEc.pdf
  • Wiarus_pZZabmg.docx
  • p._przwodnie_HrfuyvD.pdf