W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

Załączniki

  • DARZ_BÓR_8dRReiF.pdf
  • darz_bór_yNRxKMy.docx
  • MYŚLIWIEC_ZYUMJrw.pdf
  • PRZEPIÓRKA_KyDJOG1.pdf
  • Przepiórka_SNzZN2Z.docx
  • WIARUS_AAUznk2.pdf
  • Wiarus_aHYxslU.docx
  • p._przwodnie_hEdmMUM.pdf