W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

Załączniki

  • DARZ_BÓR_ncaMlA1.pdf
  • darz_bór_iW7Do4N.docx
  • MYŚLIWIEC_i67R1vt.pdf
  • PRZEPIÓRKA_E7pD6Nc.pdf
  • Przepiórka_wnJjqSi.docx
  • WIARUS_sCVsO7I.pdf
  • Wiarus_QIMptKG.docx
  • p._przwodnie_3SlfRoC.pdf