W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

Załączniki

  • DARZ_BÓR_z2Q87kB.pdf
  • darz_bór_vPePwk3.docx
  • MYŚLIWIEC_mpgg5gJ.pdf
  • PRZEPIÓRKA_RQ1NNWE.pdf
  • Przepiórka_fFmyV7z.docx
  • WIARUS_BhfCbDy.pdf
  • Wiarus_cFvFlov.docx
  • p._przwodnie_y99MHZM.pdf