W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

Załączniki

  • DARZ_BÓR_q8rPZzs.pdf
  • darz_bór_hJcuNxQ.docx
  • MYŚLIWIEC_HffY1mw.pdf
  • PRZEPIÓRKA_OvwslkW.pdf
  • Przepiórka_HQsHv2S.docx
  • WIARUS_DMLHoik.pdf
  • Wiarus_nyjHG7W.docx
  • p._przwodnie_8HBjzvT.pdf