W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

Załączniki

  • DARZ_BÓR_ABqiotz.pdf
  • darz_bór_77czQnE.docx
  • MYŚLIWIEC_PnjjhlN.pdf
  • PRZEPIÓRKA_7btJ2w4.pdf
  • Przepiórka_cWebL1E.docx
  • WIARUS_QiEyOWf.pdf
  • Wiarus_nPr7qop.docx
  • p._przwodnie_x9vo48C.pdf