W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

Załączniki

  • DARZ_BÓR_4pZQqAv.pdf
  • darz_bór_HJY7j2O.docx
  • MYŚLIWIEC_WktvEqo.pdf
  • PRZEPIÓRKA_C9bGP5S.pdf
  • Przepiórka_Dvp30pi.docx
  • WIARUS_nyUUPv4.pdf
  • Wiarus_yxONQuw.docx
  • p._przwodnie_3JpMC29.pdf