W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

Załączniki

  • DARZ_BÓR_wkmIdh4.pdf
  • darz_bór_uQfqNyV.docx
  • MYŚLIWIEC_nQu0SOl.pdf
  • PRZEPIÓRKA_zvglrMF.pdf
  • Przepiórka_ipqPPMe.docx
  • WIARUS_fgffDlg.pdf
  • Wiarus_jZE3AVs.docx
  • p._przwodnie_6NSlJ73.pdf