W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

Załączniki

  • DARZ_BÓR_08NnX7Q.pdf
  • darz_bór_kIZBCBU.docx
  • MYŚLIWIEC_47HAXQT.pdf
  • PRZEPIÓRKA_RBk3u4d.pdf
  • Przepiórka_m4gFIbD.docx
  • WIARUS_rTeSF5X.pdf
  • Wiarus_sS3rdaR.docx
  • p._przwodnie_ixz5rWk.pdf