W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

Załączniki

  • DARZ_BÓR_uB0kpvh.pdf
  • darz_bór_TaesOa4.docx
  • MYŚLIWIEC_Znj6NDQ.pdf
  • PRZEPIÓRKA_QguxuQk.pdf
  • Przepiórka_3dEQ97S.docx
  • WIARUS_W0MFJU1.pdf
  • Wiarus_DDyZfQH.docx
  • p._przwodnie_Tf5SNes.pdf