W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

Załączniki

  • DARZ_BÓR_nz76vsS.pdf
  • darz_bór_kgHkK2C.docx
  • MYŚLIWIEC_6RX4Mzk.pdf
  • PRZEPIÓRKA_wl26ZUy.pdf
  • Przepiórka_PxnMCSb.docx
  • WIARUS_lAmjsE2.pdf
  • Wiarus_yD8f438.docx
  • p._przwodnie_loKxNbk.pdf