W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

Załączniki

  • DARZ_BÓR_rdivNea.pdf
  • darz_bór_ZuGGcol.docx
  • MYŚLIWIEC_9WzLglc.pdf
  • PRZEPIÓRKA_E0jQC1A.pdf
  • Przepiórka_RVEoRo5.docx
  • WIARUS_Rst2kAx.pdf
  • Wiarus_jHTuKOb.docx
  • p._przwodnie_D418fiz.pdf