W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

Załączniki

  • DARZ_BÓR_Xa6qScP.pdf
  • darz_bór_bZKb0V8.docx
  • MYŚLIWIEC_ZUhhXEM.pdf
  • PRZEPIÓRKA_lx4NTDK.pdf
  • Przepiórka_jTrxNBQ.docx
  • WIARUS_oGnDsKt.pdf
  • Wiarus_26qpILZ.docx
  • p._przwodnie_CoMxAkF.pdf