W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 r. (skany i w wersji edytowalnej)

Z uwagi na problemy techniczne wysyłam informację w kilku mailach.

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

Załączniki

  • DARZ_BÓR_mkT0as4.pdf
  • darz_bór_ftwbgum.docx
  • MYŚLIWIEC_BF8mLFR.pdf