W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

Załączniki

  • DARZ_BÓR_oNW9ytm.pdf
  • darz_bór_YhxN1dA.docx
  • MYŚLIWIEC_FAzWCv8.pdf
  • PRZEPIÓRKA_BbNAcLO.pdf
  • Przepiórka_ovYDcKi.docx
  • WIARUS_LrP55C1.pdf
  • Wiarus_9MDVZgd.docx
  • p._przwodnie_FsUFxlI.pdf