W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

Załączniki

  • DARZ_BÓR_6qf1xTo.pdf
  • darz_bór_WHnd1Rn.docx
  • MYŚLIWIEC_gBRaUBx.pdf
  • PRZEPIÓRKA_xtDOY4l.pdf
  • Przepiórka_rIkmfkB.docx
  • WIARUS_mxsmLRk.pdf
  • Wiarus_PioIwDL.docx
  • p._przwodnie_CsjnZte.pdf