W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

Załączniki

  • DARZ_BÓR_SxlYGTo.pdf
  • darz_bór_vuffxRj.docx
  • MYŚLIWIEC_GhbjgLk.pdf
  • PRZEPIÓRKA_CPYz04F.pdf
  • Przepiórka_zEI3xwe.docx
  • WIARUS_IEjRpri.pdf
  • Wiarus_2bWZz1k.docx
  • p._przwodnie_6M8IfPM.pdf