Odpowiedź na wniosek i skany pism z kół łowieckich w załączniku.

--
Łukasz Wolny
Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami
Urząd Gminy Mokrsko
98-345 Mokrsko 231
43-886-32-77 wewn. 25

Załączniki