*Urząd Gminy Brodnica*

ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica

tel.: 056 494 16 10, fax.: 056 494 16 40

e-mail: {{ email }}
<mailto:{{ email }}>

Brodnica,dnia 28 stycznia 2019r.

*SeGB.1431.2.2019.JK*

**

*Sieć Obywatelska *

*Watchdog Polska*

*ul. Ursynowska 22/2 *

*02-605 Warszawa*

**

**

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 6
stycznia 2019r. uprzejmie przekazuję odpowiedzi na zadane przez Państwa
pytania:

- Zarówno w Urzędzie Gminy Brodnica, w żadnym z jego wydziałów, w żadnej
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), *nie są prowadzone* media;

- wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio,
telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby
prawnej gminy – *nie dotyczy,* *ponieważ nie prowadzimy mediów*;

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie - *nie
dotyczy,* *ponieważ nie prowadzimy mediów*;

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie - *nie dotyczy,* *ponieważ nie
prowadzimy dziennika ani innego typu czasopisma*;

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie 5
kolejnych numerów - wydanych przed 15 października 2018 roku, w formacie
pdf. - *nie dotyczy,* *ponieważ nie prowadzimy dziennika ani innego typu
czasopisma*;

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję:

- w roku 2015 – 4 909,20 zł,

- w roku 2016 – 16 209,80 zł

- w roku 2017 – 42 477,90 zł

i do końca 2018 roku – 45 609,70 zł.

Z poważaniem

*Justyna Klimowska*

Sekretarz Gminy Brodnica

ul. Mazurska 13

87-300 BRODNICA

Tel. (56) 494 16 10

Faks (56) 494 16 40

E-mail: {{ email }}

W dniu 07.01.2019 o 08:22, Sekretariat pisze:

Załączniki

  • pfidlloamgfmfang.jpg
  • eafgjkjkeoibhklj.gif
  • mmfpebdeclofkman.jpg
  • Informacja_publiczna_1431.2.2019.JK.pdf