Dziękuję za nadesłane dane.

Uprzejmie proszę o informacje kiedy do strony http://rozprza.pl/2207/50/komunikaty-kol-lowieckich-tur-oraz-sokol.html datowanej na 11 stycznia zostało dodane pismo http://rozprza.pl/download//57152/doc00594220190129092037.jpeg, które wpłynęło do urzędu w dniu 15 stycznia.
Informacja ta będzie wykorzystana w zawiadomieniu o możliwości popełnienia wykroczenia z art. 73 k.w., dlatego proszę o podanie dokładnej daty zamieszczenia tej informacji (jeśli to możliwe do ustalenia na podstawie logów serwera, również godziny).
Proszę też o przesłanie kopii (skanu) obwieszczenia Wójta Gminy Rozprza zawiadamiającego o polowaniu zbiorowym zaplanowanym na dzień 27.01.2019 na terenie gminy Rozprza (miejscowości: Białocin, Niechcice, Truszczanek).

z poważaniem,
Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Pobierz list