Niemce, dnia 29.01.2019

GN.6151.02.2019

*Pan**
*

*Krzysztof Wychowałek*

Dzień dobry,

w nawiązaniu do Pańskiej wiadomości elektronicznej z dnia 18.01.2019 r.
(data wpływu) dotyczącej udostępnienia informacji publicznej, poniżej
przekazuję wymagane dane:

Ad.1 w załączeniu

Ad.2 w załączeniu

Ad. 3 Obwieszczenia dotyczące miejsca oraz terminu organizacji polowań
zbiorowych podawane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Niemce, ścieżka dostępu: https://ugniemce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=78

Ad. 4 Obwieszczenia Wójta Gminy Niemce w sprawie miejsca przechowywania
książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz o sposobie
udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na
polowaniu indywidualnym i ich zakresie są dostępne na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Gminy Niemce, ścieżka dostępu:
https://ugniemce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=78

Z poważaniem

Kinga Hutek

--
Kinga Hutek
Inspektor ds. Ochrony Środowiska
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121
21-025 Niemce
tel. 81 756-24-09