Witam,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, Urząd Gminy Dmosin przekazuje zakres żądanych informacji:

Ad. 1 Informację w formie tabeli dołączonej do e-maila wykonano na podstawie informacji przekazanych przez koła łowieckie.

Ad. 2 W załączeniu skany kalendarzy polowań przekazanych przez koła łowieckie.

Ad. 3 Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych będą podawane do publicznej wiadomości na stronie bip.dmosin.pl w zakładce łowiectwo.

Ad. 4 Informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie będą podawane do publicznej wiadomości na stronie bip.dmosin.pl w zakładce łowiectwo – do chwili obecnej dzierżawcy albo zarządcy obwodów łowieckich takich informacji nie przekazali do wójta.

pozdrawiam

Edyta Goździńska

Urząd Gminy Dmosin

Tel. 46 874 62 94

Załączniki