Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej, który wpłynął do Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn w dniu
18.01.2019 r. (L.dz. 748)

Z poważaniem

mgr Agata Świątek
Pomoc administracyjna

Załączniki