Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20 stycznia 2019 roku dotyczący
udostępnienie informacji publicznej zaplanowanych terminów polowań
zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie
art. 42 ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie,Urząd Gminy w Drużbicach 
poniżej udziela odpowiedzi na Pana pytania:

Ad.1. w załączeniu informacja edytowalna

Ad.2. skany przekazanych informacji

Ad.3. strona internetowa Urzędu Gminy Drużbice, gdzie są podawane
informacje do publicznej wiadomości :
www.druzbice.pl/index.php/dla-mieszkancow/ogloszenia

Ad.4. strona internetowa Urzędu Gminy Drużbice, gdzie są podawane
informacje do publicznej wiadomości o miejscu przechowywania książek
ewidencji pobytu na polowania indywidualne:
www.druzbice.pl/index.php/dla-mieszkancow/ogloszenia

Pozdrawiam

Beata Bartosik

Urząd Gminy w Drużbicach

Załączniki

Pobierz list