BB.1431.5.2019

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji
publicznej.

W załącznikach przesyłam otrzymywane informacje o polowaniach. Informacje
przesyłane były do Urzędu drogą elektroniczną.

Wszystkie komunikaty umieszczono:

- na stronie www.bip.um.wielun.pl w zakładce "komunikaty"

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wieluniu, plac Kazimierza
Wielkiego 2.

Z wyrazami szacunku,

Radosław Urbaniak
Kierownik Biura Burmistrza

tel. 48 43 886 02 03
fax. 48 43 886 02 60
e-mail: urbaniakr@um.wielun.pl

Urząd Miejski w Wieluniu
Plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluń

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych w
korespondencji mailowej jest Burmistrz Wielunia z siedzibą w Wieluniu, pl.
Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń. Więcej informacji znajduje się na
stronie <http://www.bip.um.wielun.pl/> www.bip.um.wielun.pl w zakładce
ochrona danych osobowych.

Załączniki

Pobierz list