RNPP.1431.1.2019

W odpowiedzi na e-mail z dnia 17.01.2019 r., dotyczący udostępnienia
informacji o terminach polowań, Urząd Gminy Gizałki przesyła w
załączeniu skany informacji przesłanych przez koła łowieckie w 2018 i
2019 r.

Informujemy, że w 2018 r. ww. informacje były wywieszane na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy. W 2019 r. informacje te zostały zamieszczone,
w formie obwieszczenia, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w
poszczególnych sołectwach, a także na stronie internetowej Gminy Gizałki
w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: ogłoszenia i
obwieszczenia. Od dzisiaj informacje dotyczące polowań będą publikowane
w zakładce: ochrona środowiska - polowania, link:
http://bip.gizalki.pl/ochrona-srodowiska/polowania.
<http://bip.gizalki.pl/ochrona-srodowiska/polowania>

W załączeniu przesyłamy ww. obwieszczenie.

Wyjaśniamy ponadto, że informacje o miejscu przechowywania książek
ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym będą zamieszczane również w
zakładce: ochrona Środowiska - polowania. Do tej pory nie otrzymaliśmy
takich informacji od kół łowieckich.

Z up. Wójta
Krystyna Matysiak
Kierownik Referatu Nieruchomości, Środowiska
i Planowania Przestrzennego
w Urzędzie Gminy Gizałki

Załączniki

  • 20190131094053668.pdf
  • obwieszczenie_o_planie_polowań_zbiorowych.doc