Dzień dobry

W odpowiedzi na otrzymany wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych informuję:

Ad 1.

Koło Łowieckie „Szarak” w Nowej Wsi

Obwód 268 i 291

L.p

Data

Godz.

Rejon polowań

1

03.11.2018

8.30

Walewice, Nowa Wieś

2

18.11.2018

8.30

Wola Wydrzyna, Bogumiłowice

3

02.12.2018

8.30

Wola Wiewiecka. Las Wiewiecki

4

22.12.2018

8.30

Eligiów, Stanisławów

5

06.01.2019

8.30

Antoniówka, Będków

6

12.01.2019

8.30

Bieliki, Brudzice, Chorzenice

7

27.01.2019

8.30

Piekary Bogumiłowice

8

09.02.2019

8.30

Wiewiec, Pinki

9

24.02.2019

8.30

Eligiów, Będków

Koło Łowieckie „Słonka” w Łodzi

Obwód 289

L.p

Data

Godz. zbiórki

Teren polowań

1

26.08.2018

9.00

Cały teren

2

07.10.2018

9.00

Cały teren

3

21.10.2018

9.00

Las Wistka

4

11.11.2018

9.00

Cały teren

5

02.12.2018

9.00

Cały teren

6

16.12.2018

9.00

Cały teren

7

13.01.2019

9.00

Cały teren

8

27.01.2019

9.00

Cały teren

9

10.02.2019

9.00

Cały teren

10

17.02.2019

9.00

Cały teren

Ad. 2. W załączeniu skany otrzymanych Kalendarzy polowań zbiorowych
2018/2019.

Ad. 3 i 4. Wszystkie informacje zamieszczane są w Biuletynie Informacji
Publicznej w zakładce
Łowiectwo pod adresem:
http://www.sulmierzyce.biuletyn.net/?bip=1&cid=456&bsc=N.

--
Z poważaniem
Izabela Smardzewska
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Urząd Gminy w Sulmierzycach
ul. Urzędowa 1
98-338 Sulmierzyce
tel. 44/684-60-56 wew. 109
fax. 44/684-60-57

Załączniki

  • Plan_polowań_Koła_Łowieckieho_Szarak_w_Nowej_Wsi.jpg
  • Udzielenie_informacji_publicznej.pdf
  • Plan_polowań_Koła_Łowieckieho_Słonka_w_Łodzi.pdf