W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej w zakresie dotyczącym zaplanowanych terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 r.

Z poważaniem

Renata Lodczyk

Biuro Rady Miejskiej w Zelowie

Załączniki