Witam,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
Gminy Jastków informuje:

Ad.1 W formie tabelarycznej przesyłamy dostępne dane opracowane na podstawie
otrzymanych od kół łowieckich informacji dotyczących planu polowań (tabele w
załączeniu).

Ad.2 Przesyłamy skany informacji otrzymanych od kół łowieckich (w
załączeniu).

Ad.3 Miejsca na stronie internetowej urzędu gminy, gdzie są podawane do
publicznej wiadomości terminy polowań zbiorowych:

https://www.jastkow.pl/ogloszenia-w-sprawy-biezace/plan-polowan-na-sezon-201
8-2019-kola-lowieckiego-nr-43-sarenka-matczyn-w-obwodzie-lowieckim-nr-182.ht
m

https://www.jastkow.pl/ogloszenia-w-sprawy-biezace/plan-polowan-zbiorowych-w
ojskowego-kola-lowieckiego-nr-138.htm

https://www.jastkow.pl/ogloszenia-w-sprawy-biezace/plan-polowan-zbiorowych-w
-sezonie-2018-2019-lubelskie-towarzystwo-mysliwskie.htm

https://www.jastkow.pl/ogloszenia-w-sprawy-biezace/polowania-zbiorowe-na-dzi
ki-majace-na-celu-redukcje-populacji-w-zwiazku-z-asf-kolo-lowiexcki-nr-43-sa
renka-matczyn.htm

Ad.4 Koła łowieckie nie przesłały informacji dotyczących książek ewidencji
pobytu na polowaniu indywidualnym.

Marcin Abramek

Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy,

Promocji Informacji

i Współdziałania z Organizacjami Pozarządowymi

email: {{ email }} <mailto:{{ email }}>

tel. (+48) 81 502 04 25

Urząd Gminy Jastków

Referat Organizacyjny

Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3

21-002 Jastków

Oficjalny serwis Gminy Jastków: www.jastkow.pl <http://www.jastkow.pl/>

Jesteśmy na Facebooku <http://www.facebook.com/wjastkowie/>

Załączniki

  • 20190129120031468.pdf
  • 20190129120215974.pdf
  • 20190129120702751.pdf
  • 20190129120934736.pdf
  • pismo_przewodnie.pdf
  • tabela.pdf