Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami
lub łączami):

Scan_0004.pdf
Scan.pdf
Scan_0001.pdf
Scan_0002.pdf
Scan_0003.pdf

Dzień dobry! Urząd Gminy w Żyrzynie przesyła w załączeniu plany polowań
zbiorowych na sezon łowiecki 2018/2019 z Kół Łowieckich "SOKÓŁ", Azotrop i
"DEBRA" oraz informacje dotyczące miejsca przechowywania książek ewidencji
pobytu na polowaniu indywidualnym z Koła Łowieckiego "SOKÓŁ" i "DEBRA".
Jednocześnie informuje się, że dane te są podawane na tablicy ogłoszeń
Urzędu i stronie internetowej www.zyrzyn.pl

Załączniki