Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do cytowanej korespondencji, uprzejmie informuję, że wciąż nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasz wniosek. Pismem z 23 lipca odpowiedź została na przełożona na 16 września 2018 roku.

Łączę wyrazy szacunku,

Katarzyna Batko-Tołuć

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pobierz list