To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@gminabraniewo.pl> o 2017-02-21 21:08

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2017-02-22 07:07

Pobierz list