Twoja korespondencja została zarejestrowana w urzędzie.
Twój internetowy klucz dostępu do sprawy to: JOMTVPPZLW6
Numer kancelaryjny: RKP.2017.02100
Data rejestracji: 2017.02.22
Osoba rejestrująca: Jolanta Farbicka
Temat pisma: [E-mail] Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Liczba załączników: 0

Urząd Miejski w Łazach

Pobierz list