To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<cieszanow@vp.pl> o 2017-02-21 21:17

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2017-02-22 07:20

Pobierz list