SK.1431.4.2019
Rogów 8 lutego 2019 r.


Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"


90-602 Łódź


ul. Zielona 27

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w terminach i
procedurach przewidzianych w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330) informuję, co następuje
w przedmiocie następujących pytań:

1. Wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku
Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca
zaplanowanych polowań - skan w załączeniu

2. Przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab
ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów
łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów)- skan w załączeniu

Ponadto wnoszę o:

3. Wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w
formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane)
do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca
polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie -
http://bip.rogow.eu/wiadomosci/12129/lista/1/łowiectwo.

4. Wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w
formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej
wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na
polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie-
http://bip.rogow.eu/wiadomosci/12129/lista/1/lowiectwo.

Załączniki

  • SKMBT_C22019020711230.pdf
  • SKMBT_C22019020711240.pdf
  • Korekta_kallendarza_polowan_DIANA.docx
  • UZUPEŁNkalpolow2018-19.doc