Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do cytowanej korespondencji, uprzejmie informujemy, że nie otrzymaliśmy odpowiedzi na żadną część wniosku. Dopytanie o jedną część nie wstrzymuje realizacji pozostałych.

Jeśli chodzi o sformułowanie "artykuły sponsorowane i materiały dedykowane", proszę traktować to jako pytanie o to, ile zapłacili Państwo wszelkim mediom zewnętrznym w stosunku do urzędu. Zazwyczaj umieszczane są w nich ogłoszenia, ale zdarzają się materiały wykupowane w mediach - np. nagrania typu "Wieści z ratusza", albo artykuły o działaniach gminy, za które płacono z budżetu gminy. Chodzi o każdą opłatę skierowaną do zewnętrznych mediów.

Dla przypomnienia, historię naszej korespondencji znajdą Państwo tutaj https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/sprawy/monitoring-mediow-samorzadowych-380

Łączę wyrazy szacunku,

Katarzyna Batko-Tołuć

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pobierz list