To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@sosno.pl> o 2019-02-08 22:11

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-02-11 07:49

Pobierz list