Szanowni Państwo

Odpowiadając na Państwa wniosek o informację publiczną przesłany drogą
elektroniczną informuję, co następuje:

*Ad. 1. Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego
wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w
samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy),
prowadzone są media?*

Odp.: Informuję, że Urząd Gminy w Wąpielsku wydaje czasopismo pn.
"Informator Gminy Wąpielsk".

*Ad. 2. jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone
(np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; prosimy o podanie linku, jeżeli
media są dostępne w Internecie:*

Odp.: Informuję, że Urząd Gminy w Wąpielsku wydaje czasopismo pn.
"Informator Gminy Wąpielsk". Dostępne jest ono również w wersji
elektronicznej na stronie internetowej:
https://wapielsk.pl/aktualnosc-126-informator_gminy_wapielsk.html

*Ad. 3. Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o
informację czy jest on zarejestrowany w sądzie.*

Odp.: Tak, czasopismo pn. "Informator Gminy Wąpielsk" zostało
zarejestrowane w Sądzie.

*Ad. 4. Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o
przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w
formacie pdf.:*

Odp.: Ze względu na objętość Informatora poniżej podaje linki do strony
internetowej, gdzie Informator został umieszczony w formacie pdf:

https://wapielsk.pl/aktualnosci/download/file_id/260/doc_id/126.html?c3f3c7e8a6e4b812c5ca5caaeda4e7ab

https://wapielsk.pl/aktualnosci/download/file_id/85/doc_id/126.html?e4f21d74e8bea3a8b86eaa73da112e9b

https://wapielsk.pl/aktualnosci/download/file_id/105/doc_id/126.html?df4050a96e2453249382577595b593be

https://wapielsk.pl/aktualnosci/download/file_id/135/doc_id/126.html?56a0e0f6259c6cd6c00cb8f0368c6725

https://wapielsk.pl/aktualnosci/download/file_id/165/doc_id/126.html?1dd1768ede1258fc68ea6736c86d63d6

Jeśli wystąpią problemy z otwarciem ww. linków proszę o kontakt.

*Ad. 5. Prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i w 2018 roku.*

Odp.: W związku ze zmianami kadrowymi na stanowisku skarbnika gminy
odpowiedź na to pytanie zostanie udzielona do dnia 11 marca 2019 r.

Agnieszka Matyjasik

Sekretarz Gminy Wąpielsk

Pobierz list