To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 6
luty 2019 do "Urząd Miejski w Dynowie" <urzad_miasta@dynow.pl> z tematem "Prośba
o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Pobierz list