Uprzejmie informuję, iż ogłoszenie zostało opublikowane na stronie serwisu informacyjnego oraz rozwieszono plakaty na
na tablicach ogłoszeń.
Grzegorz C
Wójt Gminyzapla

Pobierz list