czy udział w SIS jest bezpłatny?
Anna Dzionek
Rzeczniczka Prasowa
tel.61 426 04 35
tel. kom. +48 662 303 212

Urząd Miejski
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno

Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.

Załączniki

Pobierz list