Urząd Gminy w Chrzanowie przesyła odpowiedz na informację publiczną

- w urzędzie gminy nie prowadzone są media; tj. gazeta, radio, telewizja w związku z tym urząd nie ponosił wydatków na wymienione cele

Z poważaniem

Danuta Pańczyk

Załączniki

Pobierz list