W odpowiedzi na pismo  które wpłynęło do Urzędu gminy Markuszów w dniu 
31-01-2019 r przekazuję tabele z terminami polowań zgłoszonych do Gminy
Markuszów oraz informację o informacje o miejscu przechowywania książki
ewidencyjnej pobytu na polowaniach indywidualnych koła łowieckiego DEBRA.

Pozostałe miejsca pobytu książki ewidencyjnej przekażemy po ich
otrzymaniu od kół.

--
Sekretarz Gminy
Bożena Tkaczyk - Żurawska
tel. 81 8818004

Załączniki

  • POLOWANIA.pdf
  • gmina.vcf