Łaziska, 15.02.2019 r.

O-S.1431.3.2019

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 13
lutego 2019 roku Urząd Gminy w Łaziskach informuje, iż na terenie Gminy
nie są prowadzone żadne media- ani gazeta, ani radio, ani telewizja.

Karolina Kramek
Podinspektor ds. kancelaryjnych, kadr i szkoleń

W dniu 2019-02-13 o 22:37, sprawa-7353@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Pobierz list