W dniu 2019-02-15 o 22:32, {{ email }} pisze:
POTWIERDZAM ODBIÓR WIADOMOŚCI Z DNIA 18.02.2019r.

Urząd Miasta Świdnik
ul. Stanisława Wyspiańskiego 27
21-040 Świdnik
tel. 81 751 76 09
fax 81 751 76 08

Gmina Miejska Świdnik
NIP 7122904551
www.swidnik.pl

-----------------------------------------------------------------
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawartą w nim informację przez osobę lub podmiot niebędący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.
-----------------------------------------------------------------
The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by person or entity other than the intended recipient is not permitted. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.
-----------------------------------------------------------------