W Gminie Horodło tj w urzędzie, jednostkach organizacyjnych i domu kultury
nie są prowadzone media. W latach 2015- wydatkowano 7483,75 zł;
2016-10218,25 zł; 2017- 8986,00 zł; w roku 2018 -9156,77 zł na promocję.

Renata Czekaj