ROR.SEK.1431.7.2019

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 16 lutego 2019 r. Wójt Gminy Niegosławice informuje, że w Urzędzie Gminy jak również w jednostkach podległych nie są prowadzone media.
Sporządził:
Jolanta Tarłowska
Gmina Niegosławice

Pobierz list